Witch Haven
1. jd4430
1. jachbarau 55% Fresh
1. jachbarau 70% Max
2. bigjohnson
2. hai dang 73% Fresh
2. hai dang 63% Max
3. easter 69
3. Mew Amzing 82% Fresh
3. Mew Amzing 55% Max
4. bennyblanka
4. Cùi Mía 58% Fresh
4. Cùi Mía 100% Max
5. BAGGINS!
5. thong vo 54% Fresh
8. hieugia705gl 81% Max
6. Tauremornalómë
6. ☘️Zìn•Zín☘️ 59% Fresh
6. ☘️Zìn•Zín☘️ 87% Max
7. toshiro
8. hieugia705gl 64% Fresh
5. thong vo 83% Max
8. winnie_boss
11. cacbonnac 60% Fresh
11. cacbonnac 74% Max
9. Davos
12. ++++cuong***** 81% Fresh
12. ++++cuong***** 82% Max
10. #Mr.Rabbit
13. tuan 2016 58% Fresh
21. xù 65% Max
11. winnie_!
17. chibiemonsg7 78% Fresh
13. tuan 2016 82% Max
12. Chareaster
20. Vũ⭐Trọng⭐Hướng☆ 48% Fresh
17. chibiemonsg7 100% Max
13. GingerMouse14
21. xù 97% Fresh
20. Vũ⭐Trọng⭐Hướng☆ 97% Max
14. White Skunk OG
Unused
No damage
15. Snake Plissken
Unused
No damage
16. littlejohnson
23. WAR MACHINE 100% Fresh
22. ♻️TIP•TOP♻️ 100% Max
17. Tk421
Unused
No damage
18. Tnt
22. ♻️TIP•TOP♻️ 84% Fresh
23. WAR MACHINE 100% Max
19. RubyMouse
Unused
No damage
20. darkestabbist
Unused
No damage
21. hobiwon
Unused
No damage
22. DRAINER
Unused
No damage
23. Amazon Girl
Unused
No damage
24. Uxbal
Unused
No damage
25. Thor
Unused
No damage
26. Teri-fiedMouse!
Unused
No damage
27. LEGANDS
Unused
No damage
28. Cousin Eddie
Unused
No damage
29. weatherby
Unused
No damage
30. Vulkan
Unused
No damage
31. LW
Unused
No damage
32. Mommabriggs
Unused
No damage
33. GoLLuM!!!
Unused
No damage
34. POPTART
Unused
No damage