Eternal
1. yoyoku
2. BOY QUẢNG NAM 100% Fresh
1. sat thu mau lah 50%
1. sat thu mau lah 76% Max
3. xuan vo 26%
2. Blue Spear
3. xuan vo 100%
1. sat thu mau lah 31%
9. khong quan tam 47%
1. sat thu mau lah 100% Max
13. Best Yasuo:)) 33%
3. さいてょ
3. xuan vo 100% Fresh
Unused
10. hao hag.luogson 100% Max
4. のりサブロー
4. nhóc's ròm's 100% Fresh
1. sat thu mau lah 33%
10. hao hag.luogson 100% Max
5. yama
2. BOY QUẢNG NAM 100%
10. hao hag.luogson 100%
3. xuan vo 100% Max
6. kushana03
5. ý ròm 100%
7. longg 100%
2. BOY QUẢNG NAM 100% Max
7. pon
7. longg 99% Fresh
9. khong quan tam 70%
5. ý ròm 73%
2. BOY QUẢNG NAM 100% Max
8. AOI+
5. ý ròm 80% Fresh
6. chưa nghĩ ra 100% Fresh
6. chưa nghĩ ra 97%
4. nhóc's ròm's 100% Max
9. frankel
9. khong quan tam 80% Fresh
11. <<°thiên sứ°>> 100% Fresh
9. khong quan tam 56%
4. nhóc's ròm's 56%
13. Best Yasuo:)) 52%
6. chưa nghĩ ra 100% Max
10. Durandal
9. khong quan tam 100%
12. ❤️Ngọc Lâm❤️ 100% Fresh
7. longg 73%
5. ý ròm 100% Max
11. AKANE2
5. ý ròm 78%
8. vo tinh 100% Fresh
7. longg 70%
11. <<°thiên sứ°>> 50%
8. vo tinh 100% Max
12. マッケンリュー
13. Best Yasuo:)) 100% Fresh
12. ❤️Ngọc Lâm❤️ 100%
8. vo tinh 100% Max
13. Kai
2. BOY QUẢNG NAM 37%
10. hao hag.luogson 63% Fresh
11. <<°thiên sứ°>> 100% Max
14. kushana04
15. ngọc yến 100% Fresh
14. Duong quai 100% Fresh
15. ngọc yến 98%
12. ❤️Ngọc Lâm❤️ 100% Max
15. yama4.53
1. sat thu mau lah 6% Fresh
8. vo tinh 23%
15. ngọc yến 100% Max